B2B Fietsvoordeelplan 2020
voor de werkgever

Ons Fietsvoordeelplan 2020 biedt grote voordelen voor  werkgever én werknemer. Via de werkgever leveren wij e-bikes aan de werknemer, door middel van verkoop of privéleasing. Daarbij kan de werkgever kiezen om dit kostenvrij te doen of (deels) bij te dragen aan de kosten van de werknemer.

Geen kosten voor de werkgever

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om hun werknemers tegen zeer voordelige voorwaarden een aantal vooraf geselecteerde e-bikes aan te bieden. Zie onze folder met uitgebreide informatie. Een keuze maken uit onze totale collectie fietsen is ook mogelijk. Voor meer informatie zie het overzicht van al onze merken.

De werknemer kan de e-bike van zijn keuze in één keer betalen, maar kan ook kiezen voor gespreide betaling. De zeer voordelige aanschafprijs en gunstige randvoorwaarden (service, onderhoud, garantie, verzekering) worden mogelijk gemaakt door de collectiviteit van deze regeling. De werknemer is hier klant en koper en wordt zelf eigenaar van de e-bike.

De werknemer kan ook kiezen voor privéleasing*; hij ‘huurt’ daarbij voor een vast bedrag per maand een e-bike naar keuze uit het fietsvoordeelplan. Garantie, onderhoud, verzekering en pechhulp zijn inbegrepen. De werknemer wordt geen eigenaar van de e-bike, maar kan het na de looptijd van drie jaar overnemen van de leasemaatschappij voor de restwaarde. Daarnaast kan gekozen worden om de e-bike in te ruilen voor een nieuwe e-bike, en de overeenkomst voor nog eens drie jaar voort te zetten. Ook bij deze keuze betaalt de werkgever niets.
*In ons gedetailleerde fietsvoordeelplan analyseren wij de waarde van deze mogelijkheid.

Let op! Wanneer de werkgever een zogenaamde cafetariaregeling heeft, kan de werknemer extra belastingvoordeel krijgen doordat (een deel van) de aanschafprijs of periodieke betaling wordt ingehouden op het brutoloon.
Let op: dit wordt wel toegepast binnen de regels van de WKR! (werkkostenregeling).

Wel kosten voor de werkgever

Voor werkgevers die ruimte hebben om financieel bij te dragen aan de fiets van de werknemers zijn de volgende opties beschikbaar:

Optie 1: Werkgever vergoedt (een deel van) de aanschafprijs van de e-bike
Optie 2: Fiets van de zaak
Optie 3: Fiets van de zaak, waarbij de werkgever een eigen bijdrage van de leasekosten aan de werknemer vraagt
Optie 4: Werkgever verstrekt e-bike aan de werknemer


Optie 1: Werkgever vergoedt (een deel van) de aanschafprijs van de e-bike

De werknemer schaft een e-bike aan – bijvoorbeeld met gebruikmaking van het Fietsvoordeelplan – en de werkgever vergoedt een (klein) deel van de aanschafprijs of een (klein) deel van de periodieke (lease)betaling. Deze vergoeding is loon van de werknemer, waarover dus in beginsel loonbelasting en premies zijn verschuldigd. Maar de werkgever mag deze vergoeding ook belastingvrij uitkeren binnen de ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In 2019 is die ruimte 1,2% van de totale loonsom van uw bedrijf. In 2020 wordt die ruimte groter; namelijk 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Een werkgever mag op deze manier ook zaken vergoeden die met de fiets te maken hebben, zoals onze reparatiekosten verzekering, de ANWB Blijven Fietsen verzekering of fietsaccessoires.

Een werknemer die een fiets koopt met het Fietsvoordeelplan en daarnaast nog eens een extraatje krijgt van zijn werkgever, heeft dus een dubbel voordeel! Voor de werkgever is dit een mooie manier om werknemers aan zich te binden én zodoende ook nog een steentje bij te dragen aan milieu en klimaat.


Optie 2: Fiets van de zaak

De werkgever stelt een e-bike ter beschikking aan de werknemer, die de werknemer ook privé mag gebruiken. De e-bike is en blijft eigendom van de werkgever of diens leasemaatschappij. De werknemer heeft voordeel van het privégebruik en moet over dat voordeel belasting betalen. Vanaf 1 januari 2020 geldt hier voor een forfaitaire bijtellingsregeling, net als bij de auto van de zaak. Die bijtelling bedraagt 7% van de aanschafprijs of factuurwaarde van de fiets. Een werknemer moet dus jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij zijn inkomen optellen en daarover belasting betalen. Ook een zzp’er kan onder deze bijtellingsregeling een fiets voor zichzelf aanschaffen. Voor de werknemer is dit een interessante optie.

Voor de werkgever die dit faciliteert, is het een (behoorlijke) extra kostenpost.

Voorbeeld. De werknemer krijgt een e-bike in gebruik van de werkgever van € 1.399,- (onze  Rivel Montana). Het inkomen van de werknemer is € 34.000. De fiscale bijtelling van 7% is dan € 98,-. Aan belasting betaalt de werknemer dan netto ongeveer € 3,16 per maand.

Indien de ter beschikking gestelde e-bike uit een lease- of huurconstructie komt die de werkgever voor 3 jaar heeft afgesloten, dan moet de werknemer de fiets aan het einde van de looptijd inleveren, tenzij is afgesproken dat de werknemer deze mag overnemen tegen de restwaarde. Soms ook krijgt de werknemer de mogelijkheid om de oude e-bike in te ruilen tegen het allernieuwste model (waarbij dan opnieuw een lease- of huurovereenkomst voor 3 jaar wordt afgesloten).

Let op! Wat kost het de werkgever die zijn werknemer(s) een e-bike ter beschikking stelt? Links of rechtsom, het kost per werknemer, afhankelijk van de aanschafprijs van de e-bike tussen de € 1.400,- en € 2.150,-. Bij lease, ontzorgd, tussen € 67,- en € 86,- per maand. De totale kosten per werknemer bij een ontzorgde lease- of huurovereenkomst over 36 maanden zijn € 2.340,-.


Optie 3: Fiets van de zaak, waarbij de werkgever een eigen bijdrage van de leasekosten aan de werknemer vraagt

Omdat niet iedere werkgever de mogelijkheid heeft de leasekosten te dragen is er een leaseregeling waarin de fiets van de zaak door de werkgever wordt aangeboden, maar waarin deze geen financiële bijdrage doet. Hierbij betaalt de werknemer zelf (een deel van) het leasebedrag inclusief verzekering en onderhoudspakket, door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Dit besluit is door de belastingdienst vastgelegd in de cafetariaregeling.  Bij de uitvoering hiervan zijn er de volgende aandachtspunten.

  1. De leasefietsregeling moet duidelijk omschreven zijn
  2. De fiscale en andere inkomens gerelateerde gevolgen
  3. Wat de gevolgen zijn bij uitdiensttreding van de werknemer
  4. Duidelijke afspraken en acceptatie over de tijdelijke verlaging van het brutoloon evenals de tijdsduur van het overeen gekomen (lease)bedrag.

Let op!   De eigen bijdrage die de werknemer betaalt (het bedrag dat wordt uitgeruild met het brutoloon) wordt wel meegenomen binnen de regels van de WKR (werkkostenregeling)!

Afrekening via het brutoloon levert de werknemer een fiscaal voordeel op. De leasekosten inclusief service en verzekeringspakket worden afgetrokken van het brutoloon. De werknemer ruilt aldus brutoloon uit voor deze maandkosten. Het brutoloon waarover belasting is verschuldigd, daalt dan.

Voorbeeld: aanschafprijs Huyser e-bike € 2.499,-. Stel uw brutoloon is € 2.500,-. De fiscale bijtelling is dan € 14,58 per maand. Netto betaalt u dan door het fiscale voordeel i.p.v. € 96,- maar € 60,60 per maand.
Vraag voor meer informatie naar de informatiemap Fietsvoordeelplan 2020.


Optie 4: Werkgever verstrekt e-bike aan de werknemer

Het kan ook zijn dat de werkgever een fiets aanschaft en deze verstrekt aan de werknemer, dat wil zeggen dat de werknemer eigenaar wordt van de fiets. De factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de e-bike kwalificeert als loon aan de werknemer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie HBLH paragraaf 8.1.3). De werkgever neemt dan de eventueel verschuldigde loonheffing voor zijn rekening. Voor de btw-aftrek mag de werkgever slechts € 130,- btw voor de verstrekte e-bike toepassen, de zogenaamde BUA regeling.

U als werkgever heeft een keuze!

Wij adviseren het Unique Bikes Fietsplan 2020 met de optie van een kleine werkgeversbijdrage van bijvoorbeeld € 100,-/€ 200,- . Wij lichten ons advies graag aan u toe.

Meer informatie kunt u vinden in de informatiemap ‘fietsvoordeelplan 2020’ die u via contact kunt aanvragen.