fbpx

B2B Fietsvoordeelplan 2022

B2B mogelijkheden om e-bikes aan te bieden aan uw werknemers, bij Unique Bikes, via de constructie 'lease een e-bike'

De nieuwe zakelijke leasefiets oplossing van Unique Bikes.
De e-bikes die meedoen met dit plan zijn: Brinckers e-bikes, Huyser e-bikes, Batribike Perdu en Batribike Nebula. Download voor meer informatie de folder “Voordeliger dan ooit een e-bike aanschaffen“.

U, de werkgever, kan via Unique Bikes tegen zeer gunstige voorwaarden (het kost u om te beginnen, niets, nee u bespaart zelfs op uw kosten*), een leasefiets leveren aan uw werknemers. Een werknemer betaalt hier slechts 7 procent bijtelling over, wat in de praktijk neerkomt op een paar euro per maand voor een elektrische fiets. Met ‘lease een e-bike’ geeft Unique Bikes uw bedrijf de mogelijkheid om een eigen – zeer concurrerende – zakelijke leasefiets oplossing aan te bieden aan uw werknemers.

*U bespaart op de sociale lasten, ontstaan doordat de werknemers vrijwillig brutoloon uitruilen om de leasekosten van de e-bike te betalen (deze besparing kan oplopen tot wel 17%). Dit naast besparing op verzuimkosten voor uw onderneming. Verzuimdagen nemen door het fietsen naar het werk met tenminste 1,3 werkdagen af.

Er zijn al behoorlijk wat initiatieven op het gebied van leasefietsen. Welke voordelen biedt Unique Bikes ten opzichte van andere aanbieders? Wij zien dat de markt volop in beweging is. Veel partijen betreden momenteel de leasefietsmarkt. Unique bikes wil dat iedere werkgever kan voorzien in de vraag van haar werknemers naar leasefietsen, zonder te veel rompslomp en/of papierwerk.

Maar we maken ook de meest interessante aanbieding voor uw werknemers die er in de huidige markt te vinden is!

Reken met behulp van deze CALCULATOR uw inkoop voordeel en de leaseprijs uit!

Die kenmerkende verschillen zijn:

  • Allereerst korting op de aanschafprijs van een e-bike van hoge kwaliteit.
  • Besparingen voor de werknemer op de aanschafprijs door leasing inclusief fiscaal voordeel van minstens € 847,- t/m € 1.353,- over 3 jaar. Dit voordeelbedrag is inclusief de kosten van de overname van de e-bike door de werknemer van de leasemaatschappij naar privé, voor ongeveer 15% van de aanschafprijs.
  • Inclusief het 4e en 5e jaar gratis reparatiekostenverzekering (alleen na overname van de leasemaatschappij).
  • Natuurlijk zijn in de leaseprijs van 36 maanden inbegrepen: onderhoud, service, reparatiekosten, pechhulp en verzekeringen van de e-bike.

Met Unique Bikes fietsvoordeelplan 2022 kunnen werkgevers via een paar simpele stappen een werknemer met een (lease een) e-bike de weg op helpen. Zonder papieren rompslomp. Het hele proces is volledig geïntegreerd in een internetportal.

Hierbij een aantal mogelijkheden van het aanbod van Unique Bikes:

  • Geen kosten voor de werkgever (werkgever faciliteert)
  • Wel kosten voor de werkgever (werkgever investeert; volledig of voor een deel)

Geen kosten voor de werkgever (werkgever faciliteert)

Fiets van de zaak, waarbij de werkgever een eigen bijdrage van de leasekosten aan de werknemer vraagt

Informatie hierover nodig voor uw werknemers? Vraag Unique Bikes om het toesturen van alle informatie over de deelnemende e-bikes.
De e-bikes die meedoen met dit plan zijn: Brinckers e-bikes, Huyser e-bikes, Batribike Perdu en Batribike Nebula. Download voor meer informatie de folder “Voordeliger dan ooit een e-bike aanschaffen
.

Omdat niet iedere werkgever de mogelijkheid heeft de totale leasekosten (of een deel ervan) te dragen is er een leaseregeling waarin de fiets van de zaak door de werkgever wordt aangeboden, maar waarin deze geen financiële bijdrage doet. Hierbij betaalt de werknemer zelf (of een deel van) het leasebedrag inclusief verzekering en onderhoudspakket, door vrijwillig brutoloon uit te ruilen. Dit besluit is door de belastingdienst vastgelegd in de cafetariaregeling. Bij de uitvoering hiervan zijn er de volgende aandachtspunten.

1. De leasefietsregeling moet duidelijk omschreven zijn.
2. D
e fiscale en andere inkomens gerelateerde gevolgen.
3.
Wat de gevolgen zijn bij uitdiensttreding van de werknemer.
4.
Duidelijke afspraken en acceptatie over de tijdelijke verlaging van het brutoloon evenals de tijdsduur van het overeengekomen (lease)bedrag.

Let op! De eigen bijdrage die de werknemer betaalt (het bedrag dat wordt uitgeruild met het brutoloon) wordt niet meegenomen binnen de regels van de WKR (Werkkostenregeling)!

Afrekening via het brutoloon levert de werknemer een fiscaal voordeel op. De leasekosten inclusief service en verzekeringspakket worden afgetrokken van het brutoloon. De werknemer ruilt aldus brutoloon uit voor deze maandkosten. Het brutoloon waarover belasting is verschuldigd, daalt dan.

Voorbeeld. Aanschafprijs Brinckers Brisbane M7 € 2.794,- . Stel uw brutoloon is € 3.000,- . De fiscale bijtelling is dan € 16,04 per maand. Netto betaalt de werknemer dan door het fiscale voordeel i.p.v. € 105,85 maar € 69,51 per maand.

Voor uitgebreide informatie hierover is er de Unique Bikes informatiemap Fietsvoordeelplan 2022.

In het Unique Bikes Fietsvoordeelplan 2022 wordt dit als meest voordelig geadviseerd voor de werkgever en ook voor de werknemer.

Wel kosten voor de werkgever

Voor werkgevers die ruimte hebben om financieel bij te dragen aan de fiets van de werknemers zijn de volgende opties beschikbaar:

Optie 1: Werkgever vergoedt (een deel van) de aanschafprijs van de e-bike
Optie 2: Fiets van de zaak
Optie 3: Werkgever verstrekt een e-bike aan de werknemer


Optie 1: Werkgever vergoedt (een deel van) de aanschafprijs van de e-bike

De werknemer schaft een e-bike aan – bijvoorbeeld een e-bike uit de collectie van Unique Bikes – en de werkgever vergoedt een (klein) deel van de aanschafprijs of een (klein) deel van de periodieke betaling. Deze vergoeding is loon van de werknemer, waarover dus in beginsel loonbelasting en premies zijn verschuldigd. Maar de werkgever mag deze vergoeding ook belastingvrij uitkeren binnen de ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In 2019 was deze ruimte 1,2% van de totale loonsom van uw bedrijf. In 2022 is deze ruimte groter; namelijk 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Een werkgever mag op deze manier ook zaken vergoeden die met de fiets te maken hebben, zoals onze reparatiekosten verzekering, de ANWB Blijven Fietsen verzekering of fietsaccessoires.

In het Unique Bikes Fietsvoordeelplan 2022 wordt dit als minst voordelig uitgelegd voor de werknemer.


Optie 2: Fiets van de zaak

De werkgever stelt een e-bike ter beschikking aan de werknemer, die de werknemer ook privé mag gebruiken. De e-bike is en blijft eigendom van de werkgever of diens leasemaatschappij. De werknemer heeft voordeel van het privégebruik en moet over dat voordeel belasting betalen. Vanaf 1 januari 2020 geldt hier voor een forfaitaire bijtellingsregeling, net als bij de auto van de zaak. Die bijtelling bedraagt 7% van de aanschafprijs of factuurwaarde van de fiets. Een werknemer moet jaarlijks van de waarde van de fiets 7% bij zijn inkomen optellen en daarover belasting betalen. Ook een zzp’er kan onder deze bijtellingsregeling een fiets voor zichzelf aanschaffen. Voor de werknemer is dit een interessante optie.

Voor de werkgever die dit aanbiedt, is het een (behoorlijke) extra kostenpost.

Voorbeeld. De werknemer krijgt een e-bike in gebruik van de werkgever van € 1.399,- (onze Batribike Nebula). Het inkomen van de werknemer is bruto € 2.500 per maand. De fiscale bijtelling van 7% is dan € 98,- . Aan belasting betaalt de werknemer dan netto € 8,16 per maand.

Als de ter beschikking gestelde e-bike uit een lease- of huurconstructie komt die de werkgever voor 3 jaar heeft afgesloten, dan moet de werknemer de fiets aan het einde van de looptijd inleveren, tenzij is afgesproken dat de werknemer deze mag overnemen tegen de restwaarde.

Let op! Wat kost het de werkgever die zijn werknemer(s) een e-bike ter beschikking stelt? Links- of rechtsom; het kost per werknemer bij een ontzorgde lease, afhankelijk van de aanschafprijs van de e-bike (bijvoorbeeld € 1.399,-), tenminste € 63,- per maand. De totale kosten zijn voor u per werknemer bij een ontzorgde lease- of huurovereenkomst over 36 maanden tenminste € 2.268,- .

In het Unique Bikes Fietsvoordeelplan 2022 wordt dit als minst voordelig uitgelegd voor de werkgever.


Optie 3: Werkgever verstrekt een e-bike aan de werknemer

Het kan ook zijn dat de werkgever een fiets aanschaft en deze verstrekt aan de werknemer, dat wil zeggen dat de werknemer eigenaar wordt van de fiets. De factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer van de e-bike kwalificeert als loon aan de werknemer. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon (zie Handboek Loonheffingen 2022 paragraaf 10.1.3). De werkgever neemt dan de eventueel verschuldigde loonheffing voor zijn rekening. Voor de btw-aftrek mag de werkgever slechts € 130,- btw voor de verstrekte e-bike toepassen, de zogenaamde BUA regeling.

Alternatieven van een werkgever voor een leasefiets

Een lening geven voor een fiets.
Kan een fiets niet worden opgenomen in de vrije ruimte? Dan kan een werkgever een renteloze lening verstrekken aan de werknemer voor de aanschaf van een e-bike. De werknemer kan daarmee zijn e-bike naar eigen keuze aanschaffen. De lening kan vervolgens via inhouding op het nettoloon afbetaald worden. Een optie is dat te doen via het verstrekken van de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Alleen het rentevoordeel is onbelast en gaat niet ten koste van de vrije ruimte voor een werknemer, de zogenaamde WKR!
Dit is echter zinloos, want via de Unique Bikes fietsvoordeelplan is de aanschafprijs over 36 maanden inclusief service, onderhoud en verzekering goedkoper dan een directe aanschaf.

Onbelaste reiskostenvergoeding bij zakelijk gebruik van de eigen fiets of auto.
U mag uw werknemer een onbelaste (vaste) vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer betalen voor zakelijke reizen waarvoor hij zijn eigen fiets of auto gebruikt, als u de vergoeding als eindheffingsloon aanwijst (dit is een gerichte vrijstelling). Dat kunt u bijvoorbeeld doen door de vergoeding als eindheffingsloon op te nemen in uw administratie (zie Handboek Loonheffingen paragraaf 23.1.1 en 23.1.2).

Let op! Als de werknemer een fiets van de zaak krijgt/heeft, mag de werkgever géén belastingvrije reiskostenvergoeding per gereden kilometer aan de werknemer betalen (zie bijlage II Rapport wet en regelgeving leasefietsregeling van het Unique Bikes fietsvoordeelplan ‘lease een e-bike’).

Fiets én auto van de zaak
Een werknemer mag zowel een auto als een fiets van de zaak hebben. Zo moet het bijvoorbeeld voor een werknemer interessanter worden om een aantal dagen per week naar het werk te fietsen.

U als werkgever heeft een keuze!

Wij adviseren een fiets van de zaak, waarbij de werkgever een eigen bijdrage van de leasekosten aan de werknemer vraagt uit het Unique Bikes Fietsvoordeelplan 2022 met al of niet eventueel nog extra een kleine werkgeversbijdrage op de leaseprijs van bijvoorbeeld € 10,-/€ 20,-.

Wij lichten ons advies graag aan u toe.

Meer informatie kunt u vinden in de informatiemap ‘fietsvoordeelplan 2022’ die u via contact kunt aanvragen.