FIETSVOORDEELPLAN 2019-2020
VOOR WERKGEVERS

FIETSEN IS GEZOND

Fietsen is gezond. Elk onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger én productiever zijn als ze vaker de fiets pakken naar het werk. Daarnaast is fietsen ook nog eens goed voor milieu en klimaat. Alle reden voor de werkgever om het fietsen te stimuleren. Unique Bikes helpt daarbij.

Ons Fietsvoordeelplan 2019/2020 biedt grote voordelen voor de werkgever én de werknemer. We maken onderscheid tussen twee situatie: een plan zónder werkgeverskosten en een plan waarbij (ook) de werkgever financieel bijdraagt aan de fiets van de werknemer.

GEEN KOSTEN VOOR DE WERKGEVER

Werkgevers die geen ruimte hebben om zelf financieel bij te dragen aan de fiets van de werknemer krijgen de mogelijkheid om hun werknemers tegen zeer voordelige voorwaarden een aantal vooraf geselecteerde e-bikes aan te bieden. De werknemer kan e-bike van zijn keuze in één keer betalen, maar krijgt ook de pasklare optie van gespreide betaling en privé leasing. De zeer voordelige aanschafprijs en gunstige randvoorwaarden (service, onderhoud, garantie, verzekering) worden mogelijk gemaakt door de collectiviteit van deze regeling. Vraag naar onze folder met uitgebreide informatie.

Let op! Wanneer de werkgever een zgn. cafetariaregeling heeft, kan de werkgever een extra belastingvoordeel krijgen doordat (een deel van) de aanschafprijs of periodieke betaling wordt ingehouden op het brutoloon.

WERKGEVER DRAAGT BIJ

Voor werkgevers die de ruimte hebben om financieel bij te dragen aan de fiets van de werknemers, zijn er grofweg twee mogelijkheden: de werkgever betaalt (voor een deel) de fiets van de werknemer of de werkgever geeft de werknemer een fiets van de zaak. Voor werkgevers met een klein budget is de eerste optie het meest interessant.


OPTIE 1: WERKGEVER VERGOEDT EEN (DEEL VAN) DE FIETS

De werknemer schaft een e-bike aan – bijvoorbeeld met gebruikmaking van het Fietsvoordeelplan – en de werkgever vergoedt een (klein) deel van de aanschafprijs of een (klein) deel van de periodieke (lease)betaling. Deze vergoeding is loon van de werknemer, waarover dus in beginsel loonbelasting en premies zijn verschuldigd. Maar de werkgever mag deze vergoeding ook belastingvrij uitkeren binnen de ruimte van de werkkostenregeling (WKR). In 2019 is die ruimte 1,2% van de totale loonsom van uw bedrijf. In 2020 wordt die ruimte groter; namelijk 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Een werkgever mag op deze manier ook zaken vergoeding die met de fiets te maken hebben, zoals een verzekering of fietsaccessoires.

Een werknemer die een fiets koopt met het Fietsvoordeelplan en daarnaast nog eens een extraatje krijgt van zijn werkgever, heeft dus een dubbel voordeel! Voor de werkgever is dit een mooie manier om werknemers aan zich te binden én zodoende ook nog een steentje bij te dragen aan milieu en klimaat.

Let op! Ook hier kan een cafetariaregeling zorgen voor nóg een extra (belasting)voordeel voor de werknemer.


OPTIE 2: FIETS VAN DE ZAAK

Hier is het de werkgever die de e-bike koopt of leaset. Hij stelt de fiets ter beschikking aan de werknemer, die deze (ook privé) mag gebruiken. De e-bike is en blijft eigendom van de werkgever of diens leasemaatschappij. De werknemer heeft voordeel van het privégebruik en moet over dat voordeel belasting betalen. Vanaf 1 januari 2020 geldt hiervoor een forfaitaire bijtellingsregeling, net als bij de auto van de zaak. Die bijtelling bedraagt 7% van de aanschafprijs of factuurwaarde van de fiets. Een werknemer moet dus jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij zijn inkomen optellen en daarover belasting betalen. Ook een zzp’er kan onder deze bijtellingsregeling een fiets voor zichzelf aanschaffen. Voor de werknemer is dit een interessante optie. Voor de werkgever die dit faciliteert, is het een (behoorlijke) extra kostenpost.

Voorbeeld. De werknemer krijgt een e-bike in gebruik van de werkgever van € 1.399,- (onze Rivel Montana). Het inkomen van de werknemer is € 34.000. De fiscale bijtelling van 7% is dan € 98,-. De fiets kost de werknemer dan netto slechts ongeveer € 3,16 per maand.

Indien de fiets door de werkgever is geleased of gehuurd, dan moet de werknemer deze aan het einde van de looptijd inleveren, tenzij is afgesproken dat de werknemer de fiets mag overnemen tegen de restwaarde of mag inruilen tegen een nieuw model.

De kosten van de werkgever zullen veelal bestaan uit de maandelijkse lease- of huurprijs. Bij een fiets met een aanschafprijs van € … is dat maandelijks zo’n € …. Over 36 maanden kost dat de werkgever dus € …. Een behoorlijke kostenpost.

Let op! Indien de werkgever een cafetariaregeling heeft, kan hij de werknemer laten meebetalen aan de leasekosten.

De werknemer levert dan een stukje brutoloon in en krijgt daar het betreffende leasebedrag netto voor terug.