Search
avg ok logo

1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Unique Bikes Winterswijk op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Unique Bikes biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Unique Bikes privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Unique Bikes gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Unique Bikes houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit. 

2. Contact met Unique Bikes
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Unique Bikes wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: +31 (0)543 512 145
Mail: info@uniquebikes.com
Website: www.uniquebikes.com
Post: Europark 10, 7102AM Winterswijk


3. Gebruik van persoonsgegevens

3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. 


4. Persoonsgegevens

4.1. Afhankelijk van de diensten die Unique Bikes aanbiedt, kan Unique Bikes de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geslacht
(f) framenummer

technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s).


5. Doeleinden

5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt en mede afhankelijk van uw relatie met Unique Bikes):
(a) Uitvoeren van de dienstverlening, waaronder de verkoop van fietsen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Unique Bikes niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Unique Bikes;
(f) verbeteren van de website van Unique Bikes. 


6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Unique Bikes stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
6.2. Indien Unique Bikes uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Unique Bikes ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
6.3. Unique Bikes zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.


7. Beveiliging en bewaring

7.1. Unique Bikes neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Unique Bikes zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Unique Bikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Unique Bikes uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Unique Bikes uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.


Cookies en profilering

8.1. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina. Daarnaast kan Unique Bikes gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
8.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.


9. Websites van derden

De website van Unique Bikes kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Unique Bikes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.


10. Social media

De social mediaknoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.


11. Wijzigingen

Unique Bikes kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.


12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Unique Bikes een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@uniquebikes.com.


13. Klachten

Unique Bikes hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


14. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Unique Bikes Winterswijk.